Thể thao Việt Nam trắng tay, 3 nước Đông Nam Á làm nên lịch sử

Thất bại tại Thế vân hội năm nay, thể thao Việt Nam lần đầu tiên trắng tay tại Olympic kể từ năm 2004. Ảnh: AFP.
Thất bại tại Thế vân hội năm nay, thể thao Việt Nam lần đầu tiên trắng tay tại Olympic kể từ năm 2004. Ảnh: AFP.
Thất bại tại Thế vân hội năm nay, thể thao Việt Nam lần đầu tiên trắng tay tại Olympic kể từ năm 2004. Ảnh: AFP.
Lên top