Thể thao Việt Nam hậu Olympic: Thất bại chính là ở quá trình tìm kiếm và phát triển tài năng

Quách Thị Lan ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters
Quách Thị Lan ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters
Quách Thị Lan ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters
Lên top