Philippines dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020

Carlo Paalam giúp Thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Carlo Paalam giúp Thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Carlo Paalam giúp Thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top