Còn nhiều “trái tim lông” vô hình khác cần gỡ bỏ

Trái tim lông lá được đặt bên Hồ Gươm gây phản ứng dữ dội từ dư luận (Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Châu).
Trái tim lông lá được đặt bên Hồ Gươm gây phản ứng dữ dội từ dư luận (Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Châu).
Trái tim lông lá được đặt bên Hồ Gươm gây phản ứng dữ dội từ dư luận (Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Châu).
Lên top