Trái tim lông lá bên Hồ Gươm: Họ bị làm sao thế này?

Trái tim lông lá được đặt bên hồ Gươm gây phản ứng dữ dội từ dư luận (Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Châu)
Trái tim lông lá được đặt bên hồ Gươm gây phản ứng dữ dội từ dư luận (Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Châu)
Trái tim lông lá được đặt bên hồ Gươm gây phản ứng dữ dội từ dư luận (Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Châu)
Lên top