Hà Nội tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm từ hôm nay để chống dịch COVID-19

Phố đi bộ sẽ được tạm dừng để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Ngọc
Phố đi bộ sẽ được tạm dừng để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Ngọc
Phố đi bộ sẽ được tạm dừng để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Ngọc
Lên top