Cần ưu tiên vaccine cho nhóm logistic (chuỗi cung ứng) ở Đà Nẵng

Lực lượng lao động hoạt động trong ngành logistic tại Đà Nẵng rất mong ngành Y tế quan tâm cho tiêm phòng COVID-19 sớm để giảm nguy cơ mắc và lây nhiễm SASR-CoV-2. Ảnh: BLĐ
Lực lượng lao động hoạt động trong ngành logistic tại Đà Nẵng rất mong ngành Y tế quan tâm cho tiêm phòng COVID-19 sớm để giảm nguy cơ mắc và lây nhiễm SASR-CoV-2. Ảnh: BLĐ
Lực lượng lao động hoạt động trong ngành logistic tại Đà Nẵng rất mong ngành Y tế quan tâm cho tiêm phòng COVID-19 sớm để giảm nguy cơ mắc và lây nhiễm SASR-CoV-2. Ảnh: BLĐ
Lên top