Đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt, các địa phương không ra quy định riêng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh Dương Giang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh Dương Giang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh Dương Giang
Lên top