Tân Cảng nói gì về việc tàu hàng xuất khẩu gạo phải nằm chờ?

Tạo mọi điều kiện để xuất khẩu gạo. Ảnh GT
Tạo mọi điều kiện để xuất khẩu gạo. Ảnh GT
Tạo mọi điều kiện để xuất khẩu gạo. Ảnh GT
Lên top