Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cần chế tài mạnh để tránh bị mua bán!

Người dùng mạng xã hội đang đối mặt với tình trạng bị xâm phạm dữ liệu cá nhân. Ảnh: Thế Lâm.
Người dùng mạng xã hội đang đối mặt với tình trạng bị xâm phạm dữ liệu cá nhân. Ảnh: Thế Lâm.
Người dùng mạng xã hội đang đối mặt với tình trạng bị xâm phạm dữ liệu cá nhân. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top