Liên tục lộ lọt hàng triệu tài khoản mạng xã hội, người dùng có thể mất gì?

Người dùng cần cẩn trọng với các thông tin cá nhân khai báo trên tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Thế Lâm.
Người dùng cần cẩn trọng với các thông tin cá nhân khai báo trên tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Thế Lâm.
Người dùng cần cẩn trọng với các thông tin cá nhân khai báo trên tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top