Công dân sẽ được khai thác thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu Quốc gia?

Thẻ căn cước công dân. Ảnh: BCA.
Thẻ căn cước công dân. Ảnh: BCA.
Thẻ căn cước công dân. Ảnh: BCA.
Lên top