Lên bản Mông giã bánh dày đón tết

Rán bánh dày cho mâm cơm tết. Ảnh: Hoàng Huế.
Rán bánh dày cho mâm cơm tết. Ảnh: Hoàng Huế.
Rán bánh dày cho mâm cơm tết. Ảnh: Hoàng Huế.
Lên top