Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rong thuyền dạo chơi Thung Nắng

Thung Nắng lung linh trong gió xuân
Thung Nắng lung linh trong gió xuân