Vinmec công bố nghiên cứu về giảm đau trong mổ tim hở trẻ em

Vinmec là bệnh viện đầu tiên trên thế giới áp dụng và nghiên cứu về hiệu quả của kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống kiểm soát các cơn đau do mổ tim. Ảnh: Vin
Vinmec là bệnh viện đầu tiên trên thế giới áp dụng và nghiên cứu về hiệu quả của kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống kiểm soát các cơn đau do mổ tim. Ảnh: Vin
Vinmec là bệnh viện đầu tiên trên thế giới áp dụng và nghiên cứu về hiệu quả của kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống kiểm soát các cơn đau do mổ tim. Ảnh: Vin
Lên top