Hải Phòng: Bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng

Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Ảnh MD
Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Ảnh MD
Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Ảnh MD
Lên top