Hải Phòng: Ra mắt mô hình siêu thị phúc lợi đoàn viên, người lao động

Người lao động tham quan, mua sắm tại siêu thị Phúc lợi tại địa chỉ 12 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh MD
Người lao động tham quan, mua sắm tại siêu thị Phúc lợi tại địa chỉ 12 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh MD
Người lao động tham quan, mua sắm tại siêu thị Phúc lợi tại địa chỉ 12 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top