Tìm giải pháp cho công nhân từ Bắc Giang đến Bắc Ninh làm việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bàn giải pháp cho các khu công nghiệp. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bàn giải pháp cho các khu công nghiệp. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bàn giải pháp cho các khu công nghiệp. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top