Thứ trưởng Bộ Y tế: Tình hình Bắc Giang sẽ còn diễn biến phức tạp

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khảo sát các địa điểm có thể điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khảo sát các địa điểm có thể điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khảo sát các địa điểm có thể điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top