Tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại 35 vùng nguy cơ theo tiêu chí nào?

Tiêm phòng vắc xin là phương pháp phòng dịch tốt nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm phòng vắc xin là phương pháp phòng dịch tốt nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm phòng vắc xin là phương pháp phòng dịch tốt nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top