Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Tiêm phòng là cách tốt nhất phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh đồ họa: T.Linh
Tiêm phòng là cách tốt nhất phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh đồ họa: T.Linh
Tiêm phòng là cách tốt nhất phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh đồ họa: T.Linh
Lên top