Thêm 13.770 ca COVID-19 mới, vượt mốc 120 triệu liều vaccine đã tiêm

Số ca mắc COVID-19 mới tính đến 29.11. Ảnh: Bộ Y tế
Số ca mắc COVID-19 mới tính đến 29.11. Ảnh: Bộ Y tế
Số ca mắc COVID-19 mới tính đến 29.11. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top