Biến thể Omicron: Chỉ người ngạo mạn mới tin COVID-19 hết mánh đột biến

Bảng cảnh báo về biến thể đáng lo ngại ở Bolton, Tây Bắc nước Anh, vào tháng 5.2021. Ảnh: AFP
Bảng cảnh báo về biến thể đáng lo ngại ở Bolton, Tây Bắc nước Anh, vào tháng 5.2021. Ảnh: AFP
Bảng cảnh báo về biến thể đáng lo ngại ở Bolton, Tây Bắc nước Anh, vào tháng 5.2021. Ảnh: AFP
Lên top