Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên. Ảnh: H.G
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên. Ảnh: H.G
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên. Ảnh: H.G
Lên top