Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm PCR ngay từ chiều nay

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Thường
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Thường
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Thường
Lên top