Quảng Trị rà soát lịch trình của 2 ca mới nhiễm SARS-CoV-2

1 khu dân cư tại TP.Đông Hà bị phong tỏa sau khi phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
1 khu dân cư tại TP.Đông Hà bị phong tỏa sau khi phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
1 khu dân cư tại TP.Đông Hà bị phong tỏa sau khi phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top