3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Quảng Trị âm tính lần 1

Khu dân cư tại tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời sau khi phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu dân cư tại tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời sau khi phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu dân cư tại tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời sau khi phát hiện có người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top