Đoàn công tác Bộ Y tế: Quảng Trị có “cơ hội vàng” để dập dịch COVID-19

Một khu dân cư tại Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Một khu dân cư tại Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Một khu dân cư tại Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top