Kiên Giang cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn với dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra thực tế và thăm các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra thực tế và thăm các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra thực tế và thăm các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top