Đà Nẵng: Nhiều hộ dân than trời vì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Lên top