Đà Nẵng: Vừa phòng dịch COVID-19 vừa khôi phục tăng trưởng kinh tế

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Huu Long
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Huu Long
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Huu Long
Lên top