Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19

Lên top