Khó sửa thông tin tiêm vaccine trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đang tiếp nhận điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19. Ảnh chụp màn hình
Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đang tiếp nhận điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19. Ảnh chụp màn hình
Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đang tiếp nhận điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19. Ảnh chụp màn hình
Lên top