Hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông báo tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: HCDC
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông báo tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: HCDC
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông báo tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: HCDC
Lên top