Kết quả xét nghiệm COVID-19 nhân viên y tế BV Chợ Rẫy tiếp xúc với BN 517

Kết quả xét nghiệm của 23 nhân viên y tế BV Chợ Rẫy tiếp xúc với BN 517. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Kết quả xét nghiệm của 23 nhân viên y tế BV Chợ Rẫy tiếp xúc với BN 517. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Kết quả xét nghiệm của 23 nhân viên y tế BV Chợ Rẫy tiếp xúc với BN 517. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top