Được đầu tư, học xong bác sĩ, rồi... nhảy việc

Đồng Nai đã triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực bằng cách đầu tư nhiều tỉ đồng cho các bác sĩ trẻ hay sinh viên đưa đi đào tạo. Ảnh: P.V
Đồng Nai đã triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực bằng cách đầu tư nhiều tỉ đồng cho các bác sĩ trẻ hay sinh viên đưa đi đào tạo. Ảnh: P.V
Đồng Nai đã triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực bằng cách đầu tư nhiều tỉ đồng cho các bác sĩ trẻ hay sinh viên đưa đi đào tạo. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top