Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM nói gì về việc lãng phí người tài?

Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q
Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q
Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q
Lên top