Đà Nẵng đề nghị công an chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ tiêm vaccineCOVID-19

Đà Nẵng đề nghị công an chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TT
Đà Nẵng đề nghị công an chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TT
Đà Nẵng đề nghị công an chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TT
Lên top