Chưa có hành lang pháp lý hoàn thiện cho khám chữa bệnh từ xa

Các bác sĩ đang hội chẩn cho bệnh nhân từ hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth. Ảnh: Thùy Linh
Các bác sĩ đang hội chẩn cho bệnh nhân từ hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth. Ảnh: Thùy Linh
Các bác sĩ đang hội chẩn cho bệnh nhân từ hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth. Ảnh: Thùy Linh
Lên top