Telehealth xóa nhòa khoảng cách y tế

Hình ảnh tại buổi khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: T.LINH
Hình ảnh tại buổi khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: T.LINH
Hình ảnh tại buổi khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: T.LINH
Lên top