Bệnh viện tại TP.Đà Nẵng sau dịch COVID-19:

Chăm sóc toàn diện, khám bệnh từ xa cho người dân

Bệnh viện 199 Đà Nẵng triển khai phòng khám bệnh từ xa giúp người dân hạn chế di chuyển trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Nguồn: Bệnh viện 199
Bệnh viện 199 Đà Nẵng triển khai phòng khám bệnh từ xa giúp người dân hạn chế di chuyển trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Nguồn: Bệnh viện 199
Bệnh viện 199 Đà Nẵng triển khai phòng khám bệnh từ xa giúp người dân hạn chế di chuyển trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Nguồn: Bệnh viện 199
Lên top