Chỉ thị mới của Bộ Y tế: Người bệnh sẽ "dễ thở" hơn khi phải vào viện?

Người bệnh "dễ thở" hơn khi đi khám chữa bệnh
Người bệnh "dễ thở" hơn khi đi khám chữa bệnh