BV quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2 đến khám

BV quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám. Ảnh: Anh Tú.
BV quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám. Ảnh: Anh Tú.
BV quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám. Ảnh: Anh Tú.
Lên top