Chưa phát hiện lây nhiễm COVID-19 trong khu công nghiệp ở TPHCM

Lên top