Đột xuất kiểm tra 2 phòng khám tư có dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà giá cao

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra đột xuất 2 phòng khám tư nhân tại TP.HCM. Ảnh: BYT
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra đột xuất 2 phòng khám tư nhân tại TP.HCM. Ảnh: BYT
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra đột xuất 2 phòng khám tư nhân tại TP.HCM. Ảnh: BYT
Lên top