Vaccine COVIVAC được chấp thuận thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2

Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC cung cấp
Lên top