Bộ Y tế bác thông tin virus SARS-CoV-2 nhiễm phóng xạ gây đông máu

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.
Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.
Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.
Lên top