Bộ Y tế cho phép tiêm kết hợp 2 loại vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top