BN2983 được chuyển từ An Giang về TPHCM đã cai ECMO

Lên top