TPHCM thông tin thêm về ca nghi mắc COVID-19 làm việc tại Công ty Pouyen

Phong tỏa tạm khu vực làm việc của ca nghi mắc COVID-19 ở Công ty PouYuen. Ảnh: HCDC
Phong tỏa tạm khu vực làm việc của ca nghi mắc COVID-19 ở Công ty PouYuen. Ảnh: HCDC
Phong tỏa tạm khu vực làm việc của ca nghi mắc COVID-19 ở Công ty PouYuen. Ảnh: HCDC
Lên top